SITUACE

Program Situace v Galerii Pavilon sestává ze série jednovečerních událostí, během kterých jednotliví autoři nebo umělecké skupiny představí krátké konstelace, gesta, která se mohou pohybovat kdekoli v linii site specific instalace
až performance.
Aktuální situace:

Susanne Kass - 6/1/2015 - 18:00

Situace 56 Susanne Kass spočívala v hodinovém předčítání fragmentů slov a dialogů z různorodých překladových slovníků mnoha jazyků. Během četby autorka volně vybírala jednotlivé útržky, pasáže a dialogy. Texty slovníků jsou postavené na základech sociálních, kulturních a ekonomických norem, předpokladů pro dialogy, jsou pečlivě připravované kulturně uvědomělímy autory, kteří je zasazují do očekávaných situací. Každý jazyk má svou vlastní muzikálnost, estetiku založenou na mikro-narativech, v překladových slovnících dochází k odloučení od původního kontextu, čímž se současně časem pozbývá původní význam a záměr.

Situation 56 was a reading of fragmented dialogues and word lists taken from phrase books of various language combinations. Switching between languages, a cross cultural dialogue develops. The texts are built up on the basis of social, cultural and economic norms and expectations for dialogue, carefully prepared by a culturally conscious author in the form of imagined situations. Each language has it’s own music, setting an aesthetic base for the mirco-narratives, displaced from their original contexts – of which some have also lost their original purpose and meaning over time.

Situace 55

Situace 55

Situace 55

Situace 55

Příští situace:

Martin Lukáč - 10/2/2015 - 18:00

Michal Novotný - 3/3/2015 - 18:00