SITUACE

Program Situace v Galerii Pavilon sestává ze série jednovečerních událostí, během kterých jednotliví autoři nebo umělecké skupiny představí krátké konstelace, gesta, která se mohou pohybovat kdekoli v linii site specific instalace
až performance.
Aktuální situace:

Michal Novotný - 3/3/2015 - 18:00

.

Výsledek Situace 58 – Michala Novotného je k vidění v Pavilonu do 22.03.2015. Do Pavilonu se dostanete průchodem přes přilehlý obchod Fokus Optik ( kde požádejte o klíč ) v době:

po-pá 10:00-18:00
sobota 11:00-14:00

————————–————————–——————-
a lover to kiss the palms of my hands
————————–————————–——————-

koktejl Raimundase Malašauskase a Jodyho Monteith
hudba Tracey Emin a Boy Goeorge
kalendář Amalie Ulman
tapeta Annlee (iniciované Philippem Parreno a Pieerrem Huyghe) od M/M
Neznámý muž z Lincoln 3D skenů od Olivera Laric

staženo a připraveno Michalem Novotným

Situace 58 “a lover to kiss the palms of my hands” se zabývá tématem vlastnění. Vystavena jsou díla umělců, kteří se rozhodli je volně distribuovatat prostřednictvím internetu. Samotný akt stažení souboru zde však připodobňuje status vlasnictví. Podobně informace, ze které dílo sestává, není složena z instrukcí, které mají za pomoci diváka vytvořit určitou situaci, ale spíše je binárním kódem, který umožňuje za pomoci diváka reprodukovat určitý předmět. Elektrické vlny rozkoše vyvolané představou vlastnictví předmětu, předmětu, který však nikdy zcela vlastnit nemůžeme.

Situace 48 - Michal Novotný

————————–————————–——————

cocktail by Raimundas Malašauskas and Jody Monteith
music by Tracey Emin and Boy George
calendar from Amalia Ulman
Annlee (initiated by Philippe Parreno and Pierre Huyghe) wallpaper by M/M
Unknown man from Lincoln 3D scans by Oliver Laric

downloaded and prepared by Michal Novotný

The Situation 58 “a lover to kiss the palms of my hands” deals with the topic of possession. Exhibited are artworks by artists that decided to distribute them freely over the internet. The act of downloading a file however resemble the status of ownership. Similarly the information doesn’t consist of instructions aiming to create (with the help of “the spectator”) a situation, but rather forms a binary code that allows to reproduce (with the help of the spectator – owner) an object. The electric waves of desire are raised by the idea of possessing this object, this object we cannot ever fully possess.

Situace 48 - Michal Novotný

Situace 48 - Michal Novotný

Situace 48 - Michal Novotný

Situace 48 - Michal Novotný

Situace 48 - Michal Novotný

Situace 48 - Michal Novotný

Situace 48 - Michal Novotný

Příští situace:

Jaroslava Kadlecová - 5/4/2015 - 18:00

Viktor Fuček a Jan Valík - 2/6/2015 - 18:00