SITUACE

Program Situace v Galerii Pavilon sestává ze série jednovečerních událostí, během kterých jednotliví autoři nebo umělecké skupiny představí krátké konstelace, gesta, která se mohou pohybovat kdekoli v linii site specific instalace
až performance.
Aktuální situace:

Klára Pernicová a Viktor Fuček - 8/3/2016 - 18:00

„Míru dialogičnosti charakterizuje především stupeňcelkové, tedy i vnitřní spoluúčasti – stupeň bytostné vzájemné otevřenosti. Dialog je vztahovým děním, jehož smysl se nevyčerpává přenášaním informací nebo vytvářením konsenzu; týká se lidí ne jako zpředmětnitelných a zastupitelných jednotek, ale jako jedinečných osob s vlastní svobodou a odpovědností. Jejich vzájemné porozumění je cílem dialogu.“
(Jolana Poláková: Smysl Dialogu)

.

.

.

.

Situácia vznikla ako vnútorná potreba preskúmania možností viesť dialóg v umení, ako univerzálnom zdieľanom priestore. Metóda spočívala vo vytváraní spoločnej výtvarnej kompozície, za použitia farebných priehľadných fólií, vznikal priamy bytostný otlačok, záznam rozhovoru. Prvotná adjustácia na stenu pomocou statickej elektriny len podtrhávala osobný vstup a vzniknutá krehká a nestála kompozícia priamo reflektovala subtílnosť spoločne žitej prítomnosti.

.

Situace 64

Situace 64

Situace 64

Situace 64

Situace 64

Příští situace:

Gabriela Těthalová - 31/5/2016 - 18:00

Ian Mikyska - 21/6/2016 - 18:00